12:03 Aeromexico AMX2458 / Mexico ATERRIZO 12:03
12:40 Aeromar TAO 521 / Mexico ATERRIZO 12:40
13:05 Interjet 4O 2751 / Mexico A TIEMPO 13:05
15:03 Aeromexico AMX2454 / Mexico A TIEMPO 15:03
17:15 Interjet 4O 3753 / Mexico A TIEMPO 17:15